หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พญาไก่แก้ว ขันเรียกทรัพย์ เนื้อนวโลหะผิวไฟ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง พญาไก่แก้ว ขันเรียกทรัพย์ เนื้อสัมฤทธิ์ทองดอกบวบ
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง ตะกรุด ดวงเศรษฐี เสริมทรัพย์
หลวงพ่อแดง วัดห้วยฉลอง ตะกรุด พิศมร เจ้าเงาะเรียกทรัพย์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 22
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 23
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 24 พิมพ์นิยม
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 25 พิมพ์นิยม
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 26
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 27
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 28
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 29
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 30
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 31
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 32
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 33
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 1 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 2 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 3 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 4 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 5 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 6 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 7 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว พิมพ์นิยม องค์ที่ 8 สวยแชมป์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 21
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 18 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 19 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 20 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 29
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 30
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 23
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 24
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 25
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 26
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 27
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 28
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 10
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 11
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 12
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 13 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 14 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 15 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 16 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระหางหมาก องค์ที่ 17 พิมพ์นิยม 2 จุด
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 8
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 9
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 10
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 11
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 12
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง พระคำข้าว องค์ที่ 13

                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่