logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

บทความ

ขอเชิญร่วมงานนิโรธกรรมครูบาน้อย ประจำปี 2559 เข้าวันที่ 18 - ออกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

03-02-2559 12:37:11น.


ขอเชิญร่วมงานนิโรธกรรมครูบาน้อย ประจำปี 2559 เข้าวันที่ 18 - ออกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ วัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่


 ครูบาน้อย เตชปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่


กำหนดการวัน เข้าวันที่ 18 - ออกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559