logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

��������������������������������� ������������������������������������


หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม  


หลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม


    " หลวงปู่หยอด ชินวังโส" หรือ "พระครูสุนทรธรรมกิจ" อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  มีนามเดิมว่า สุนทร ชุติมาศ ถือกำเนิดเมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2454 ณ บริเวณตลาดบางน้อย จ.ราชบุรี เมื่ออายุได้ 18 ปีได้ฝากตัวเข้าบรรพชากับพระครูเปลี่ยน สุวัณณโชโต เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ  จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2474 โดยมีพระครูสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ) เจ้าอาวาสวัดเสด็จ เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้ศึกษาธรรมพร้อมทั้งได้รับถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จนหมดสิ้น         

         เมื่ออายุครบอุปสมบท ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมีพระครูสุทธิสาร (หลวงปู่ใจ) เจ้าอาวาสวัดเสด็จเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูอุดมสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนจารย์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ ได้รับฉายาว่า ชินวํโส หมายถึง ผู้สืบวงศ์แห่งพระพุทธเจ้า       

         ขณะเป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมพระวินัยและดูแลปรนนิบัติ พระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต ซึ่งอาพาธด้วยโรควัณโรค โดยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณ และวิริยะอุตสาหะ ตลอดนานนับช่วง ๑๐ พรรษา จวบจนพระครูเปลี่ยนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ ๑๖ สิ่งหาคม พ.ศ.๒๔๘๔
         
         ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวํโส ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ และรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ สืบแทนพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

         ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ท่านเจ้าคุณ พระราชมงคลวุฒาจารย์ (หลวงปู่ใจ) เจ้าคณะอำเภออัมพวา ได้แต่งตั้งพระภิกษุสุนทร ชินวํโส ให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ และรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ สืบแทนพระครูเปลี่ยน สุวณฺณโชโต นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงปู่หยอด ชินฺวํโส) มรณภาพวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2541 รวมสิริอายุได้ 86 ปี 9 เดือน 24 วัน รวมพรรษา 66 พรรษา รวมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส 56 พรรษา หลวงปู่หยอดละสังขารไปนานหลายปี คงเหลือไว้เพียงสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย ให้ได้กราบไหว้ ณ กุฏิวัดแก้วเจริญ

         วัตถุมงคล พระเครื่องของหลวงพ่อหยอด วัดแก้วเจริญ ได้รับความอย่างนิยมสูง เป็นที่กล่าวขานถึงทางเมตตา การทำมาหากิน ค้าขาย โชคลาภและแคล้วคลาดจากภยันตราย เปี่ยมด้วยพุทธคุณอันเข้มขลัง เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกวงการ


แสดง 1-5 จาก 5 รายการ