logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

รับสั่งจอง พระพุทธชินราชภ.ป.ร.(จำลอง) มวลสาร"ผงจิตรลดา-เบญจภาคี"


฿0.00
โครงการ "เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด" รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สำหรับโครงการในพระราชดำริ ตลอดจนเพื่อใช้พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย........
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สั่งจองพระใหม่
  • รหัสสินค้า : 004352

รายละเอียดสินค้า รับสั่งจอง พระพุทธชินราชภ.ป.ร.(จำลอง) มวลสาร"ผงจิตรลดา-เบญจภาคี"


โครงการ "เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด"
รายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สำหรับโครงการในพระราชดำริ
ตลอดจนเพื่อใช้พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

.........ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดกับการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.บนผ้าทิพย์ องค์ "พระพุทธชิราช" ( จำลอง ) พร้อมทั้งนำ ผงจิตรลดาและพระเบญจภาคี มาร่วมใช้ในการจัดสร้าง

.........ดำเนินการจัดสร้างโดย มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล


.........พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างรูปหล่อลอยองค์และเหรียญ "พระพุทธชินราช " (จำลอง) ตลอดจนให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนผ้าทิพย์และด้านหลังเหรียญ พร้อมทั้งนำผงจิตรลดาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมใช้ในการจัดสร้างด้วยประกอบพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)และพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (จังหวัดพิษณุโลก) ในเดือนธันวาคม 2548


ด้วยสำนึกพระมหากรุณา องค์รามาผ่านฟ้าชาวสยาม
จึงอัญเชิญพระพุทธชินราชคู่เขตคาม ประดิษฐานด้วยพระนาม "ภ.ป.ร."
เนื้อผงจิตรลดาทรงศักดิ์สิทธิ์ ยอดยิ่งแห่งอิทธิฤทธิ์เสริมราศี
เลิศล้ำพระพุทธบูชาบารมี โอกาสครบรอยแปดสิบสี่ปีแพทยสมาคม

.........ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุตสาหะงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินไทยอันเป็นแผ่นดินเกิด มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมกับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะมีอายุครบ 7 รอบในปี 2548 และคณะแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย อันเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดและให้บริการประชาชนมานานกว่า 100 ปี จึงร่วมกันจัดทำโครงการ "เพราะแผ่นดินนี้ คือ แผ่นดินเกิด"โดยจัดสร้างรูปหล่อลอยองค์ และเหรียญ"พระพุทธชินราช" (จำลอง) ประดิษฐานพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร."บนผ้าทิพย์ ด้านหลังเหรียญและพระผงองค์ "พระพุทธชินราช" (จำลอง) เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตลอดจนเพื่อใช้พัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยฯ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.........ผงจิตรลดา นับเป็นยอดยิ่งแห่งวัตถุมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาอย่างลึกซึ้งในพระพุทธศาสนา
 
.........ด้วยเครื่องผสมอันเป็นของสูงตามตำราโบราณ อาทิ ดินจากปูชนียสถาน เปลว ทองคำ พระพุทธรูป ผงธูปหน้าแท่นบูชาจากปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร อาทิ หน้าแท่นบูชาของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระพุทธโสธร ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร องค์ปฐมเจดีย์ พระบรมธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุพระปรางค์วัดอรุณฯ และมวลสารส่วนพระองค์อันเนื่องมาจากการประกอบพิธี อาทิ ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระฯ ตลอดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ดอกไม้แห้งที่ทรงคล้องพระมหาเศวตฉัตร และด้ามพระขรรค์ชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคล ตลอดจนสิ่งที่นับว่าสำคัญที่สุดอันประเมินค่ามิได้ คือ

......... เส้นพระเจ้า (เส้นผม) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมอยู่ด้วย จึงกล่าวได้ว่า "ผงจิตรลดา " เป็นยอดยิ่งแห่งมวลสารที่เปี่ยมด้วย "พุทธคุณ และเมตตามหานิยม" อันเป็น ที่ตั้งสูงสุดของปวงชนชาวไทย นอกจากนนี้คณะกรรมการฯยังได้อัญเชิญพระเบญจภาคี อันเป็นสุดยอดพระเครื่องชั้นนำของไทย


.........มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างฯ ครั้งนี้ อันได้แก่ พระสมเด็จวัดระฆังซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น "ราชาแห่งพระเครื่อง" พระนางพญา จังหวัดพิษณุโลก พระกำแพงซุ้มกอ จ.กำแพงเพชร พระรอแห่งวัดมหาวัน จ.ลำพูน และพระผงสุพรรณแห่งวัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี จึงนับได้ว่าการจัดสร้าง "พระพุทธชิราช" (จำลอง) ในครั้งนี้ มีความพิเศษยิ่งกว่าครั้งใดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นการรวมสุดยอดสิ่งอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของไทย ได้แก่ "ผงจิตรลดา" และ "พระเบญจภาคี" เข้าไว้ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "พระผงชินราช" ที่จัดสร้างในครั้งนี้ มีลักษณะงดงามเป็นพิเศษด้วยการจัดสร้างอย่างพิถีพิถัน ทั้งจากความวิจิตรปราณีตในการแกะสลักองค์ "พระพุทธชินราช" (จำลอง) ในลักษณะนูนสูง รวมถึงการบรรจงปัดทองลงบนองค์พระฯ จนเหลืองอร่ามทั้งองค์ด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. งดงามล้ำค่าในลักษณะงานจิวเวลรี่ 3 รูปแบบคือ
แบบทองคำแท้ แบบเงิน และแบบทองแดง
(หมายเหตุ: พระผงชินราชแบบทองคำแท้ และแบบเงิน มีหมายเลขกำกับทุกองค์)

.........รายละเอียดรูปหล่อลอยองค์ " พระพุทธชินราช " (จำลอง) เลิศล้ำพระพุทธปฏิมากรรมบูชา องค์พระพุทธชินราชงามสง่า บนฐาน
ภ.ป.ร.

.........ประทับนั่งปางมารวิชัย มีความงดงาม และถูกต้องตามพุทธลักษณะของพระพุทธชินราชองค์จริงทุกประการ เนื่องจากได้รับการตรวจแบบอย่างพิถีพิถันจากกรมศิลปากรมี 3 ขนาดหน้าตักให้เลือกบูชา ใต้ฐานองค์พระทุกขนาดบรรจุ "ตลับผงจิตรลดา และเบญจภาคี" ซึ่งเป็นสุดยอดมวลสารสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีไว้ครอบครอง จัดสร้างโดยบริษัทแพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) คุณลักษณะองค์พระฯ แยกตามขนาดหน้าตัก ดังนี้

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
พุทธบูชาองค์พระปฏิมา ทรงสังวาลทองคำบริสุทธิ์
เนื้อโลหะลงรักปิดทองเหลืองอร่ามวดวามยิ่ง ทรงสร้อยสังวาสทำจากเนื้อทองคำ 90% น้ำหนักรวม 25 กรัมประดับพลอยนพเก้าแท้ถึง 361 เม็ด เป็นลวดลายงามวิจิตร ที่ฐานองค์พระฯ ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ประดับเพชรพลอยแท้ จำนวน 136 เม็ด ราคาบูชาองค์ละ 190,000 บาท

พุทธปฏิมากรรมงามปราณีต "องค์พระพุทธชินราช" เนื้อโลหะลงรักปิดทอง ประดิษฐาน ภ.ป.ร.
เนื้อโลหะลงรักปิดทอง ประดิษฐานด้วยพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. งดงามล้ำค่าทรงสร้อยสังวาลเคลือบทองสลักเสสาลวดลายงามปราณีตด้วยเทคนิคการลงยาบูชาองค์ละ 29,000 บาท

พระพุทธชินราชลอยองค์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว และขนาดหน้าตัก 1/4 นิ้ว
องค์พระปราณีตงดงาม แบ่งเป็น เนื้อทองคำบริสุทธิ์, เนื้อเงิน 3 กษัตริย์ และ เนื้อเงินรมดำ ประดิษฐาน ภ.ป.ร. บนผ้าทิพย์ ล้ำค่าเหมาะแก่การบูชาและเสริมบารมีแก่ผู้มีไว้ครอบครอง

เหรียญพระพุทธชินราช (จำลอง)
จัดสร้างเพื่อบูชาในแบบเนื้อทองคำบริสุทธิ์ และเนื้อ 3 กษัตริย์ องค์พระงดงามเหมือนจริงในแบบนูนสูงล้อมด้วยกรอบทรงสวยงาม มีให้เลือก 3 รูปทรง ได้แก่ ทรงหยด, ทรงใบโพธิ์ และทรงเสมาสลักเสลาเป็นลวดลายละเอียดอ่อนช้อย ควรค่าแก่การสะสม

พิเศษสุด พร้อมรับหนังสือที่ระลึก " ครองราชย์ 60 ปี กับการแพทย์ไทย " เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี สำหรับ ผู้สั่งจอง " พระพุทธชินราช " (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และองค์เนื้อ
ทองคำบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในจำนวนจำกัด

พิเศษสุด พร้อมรับหนังสือที่ระลึก " ครองราชย์ 60 ปี กับการแพทย์ไทย " เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี สำหรับ ผู้สั่งจอง " พระพุทธชินราช " (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และองค์เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในจำนวนจำกัด

พิเศษสุด !!!!! พร้อมรับหนังสือที่ระลึก " ครองราชย์ 60 ปี กับการแพทย์ไทย " เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบรอบ 60 ปี สำหรับ ผู้สั่งจอง " พระพุทธชินราช " (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และองค์เนื้อทองคำบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก 1/2 นิ้ว จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพิเศษในจำนวนจำกัด

ภายในเล่มรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจเฉพาะส่วนพระองค์ ซึ่งหาชมที่ไหนได้ยาก และประเมินค่ามิได้ ไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป


...เปิดให้เช่าบูชาที่ร้านทองอิศวเรศ สมุทปราการ ตั้งแต่บัดนี้เผป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2548 รายการไหนเต็มก่อนก็จะปิดรับจองก่อน

........รับพระวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2549

วิธีการสั่งจองพระพุทธชินราชภ.ป.ร.(จำลอง) มวลสาร"ผงจิตรลดา-เบญจภาคี"

1.เลือกรายการที่ต้องการสั่งจอง
2.ติดต่อกับทางร้านเพื่อตรวจสอบยอดรายการสั่งจองว่ายังเปิดรับจองและยังมียอดเหลืออยู่หรือไม่
โทรสอบถามที่ โจ้ อิศวเรศ 01 - 6445065 หรือ e-mail : [email protected]
3.1 ท่านสามารถมาสั่งจองได้ที่
ห้างทองอิศวเรศ ตรงข้ามตลาดราชา สมุทรปราการ
โทรนัดหมาย โจ้ อิศวเรศ 01 - 6445065
3.2 ในกรณีที่ท่านต้องการรับพระทางไปรษณีย์
เพิ่มค่าจัดส่งทั่วประเทศ พระเครื่อง 50.- หรือตามน้ำหนักพระที่เพิ่มขึ้น พระบูชาบางรายการไม่สามารถจัดส่งได้ กรุณาสอบถามก่อน
- ชำระเงินทางธนาคารหรือ ATM ก่อนวันปิดรับจองพระรุ่นนั้นๆ หรือจนกว่ายอดหมด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสมุทรปราการ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล เลขที่บัญชี 315-2-22222-1 หรือที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยตลาดสมุทรปราการ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล เลขที่บัญชี 360-2-16700-2
- ชำระเงินธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน ก่อนวันปิดรับจองพระรุ่นนั้นๆ หรือจนกว่ายอดหมด
ซื้อธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินจากที่ทำการไปรษณีย์ สั่งจ่าย นายณัฐวุฒิ อิศวเรศตระกูล ไปรษณีย์ปากน้ำ 10272
ส่งมาที่ โจ้ อิศวเรศ 177 ห้างทองอิศวเรศ ตรงข้ามตลาดราชา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
4. แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อม รายละเอียดรายการที่สั่งโดย
โทรแจ้ง โจ้ อิศวเรศ 01 - 6445065
หรือ e-mail : [email protected]
5. เมื่อท่านชำระเงินแล้วและถึงกำหนดรับพระ ท่านจะได้รับสินค้าซึ่งส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ในกล่องหรือซองกันกระแทกอย่างดี

กรณีต้องการรับพระทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าจัดส่ง EMS 60.- พระบูชางดจัดส่งทางไปรษณีย์

สอบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร โจ้ อิศวเรศ 01-6445065