logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2550 เนื้อทองแดง องค์ที่ 2


฿0.00
พระเครื่อง วัตถุมงคล เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2550 ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เหรียญรัชกาล
  • รหัสสินค้า : 008935

รายละเอียดสินค้า เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2550 เนื้อทองแดง องค์ที่ 2


เหรียญทรงผนวช ปี 2550

ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์วัดบวรนิเวศฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช

พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงผนวช
ทรงผนวช เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๒ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๙

 

พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร(The Pagoda of Wat Bavornnives)

 

พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร(The Pagoda of Wat Bavornnives)


  วัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวช ปี 2550

 

    1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ วัดบวรนิเวศวิหารสร้าง
        เหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีข้อความด้านหลังเหรียญว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์
      ทอง บวรนิเวศ ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘ ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"
    2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออก
        ทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพกาล
    3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิการพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอัน
        ประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพทุธศาสนูปถัมภก เสด็จออกพรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
    4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบบูรณปฏิสงขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
        ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
    5. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนขะได้มีเหรียยญพระรบรมรูปทรงพระผนวชเป็น         ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

 

เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2550 เนื้อทองแดง

เหรียญรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช พ.ศ. 2550 เนื้อทองแดง

 

เหรียญทรงผนวช ปี 2550 เนื้อทองแดง ขนาด 3 ซม.สภาพสวยมาก ผิวเิดิม  บริการส่งฟรีทั่วประเทศ 

 

รับประกัน ความแท้ 100%

 

@------ พระเครื่องรุ่นนี้หมดแล้วครับ [email protected]
หากมีเพิ่มเติมจะนำมาลงใหม่พร้อมราคาบูชาครับ
@------------- ขอบคุณครับ [email protected]


***** ต้องการเช่าบูชา คลิกที่นี่ได้เลยครับ *****

 

   โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง  

พระเครื่อง