logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม


฿0.00
ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : เหรียญรัชกาล
  • รหัสสินค้า : 010817

รายละเอียดสินค้า ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม

 

ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง

พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม

 

พระสังกัจจายน์จิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

พระสังกัจจายน์จิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

พระสังกัจจายน์จิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

พระสังกัจจายน์พระอสีติมหาสาวก แห่งโชคลาภ

 

สมเด็จนางพญาจิตรลดา สก. เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิม  มวลสารและพิธีก็สุดยอดแห่งการสร้าง พ.ศ. 2535 ในหลวงทรงเสด็จเททองด้วย สร้างในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบสมเด็จพระราชินีนาถ จัดสร้างตามแบบพิธีโบราณ

ประวัติการจัดสร้าง

          สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสร้างขึ้น เนื่องในมหามงคลวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535


          ลักษณะพระสมเด็จนางพญาจิตรลดานี้ จะมีลักษณะทรวดทรงคล้ายพระนางพญาพิษณุโลก และพระนางพญาเสน่ห์จันทร์ เน้นความงดงามของพระวรกาย และเส้นลวดลายในองค์พระ

 

นางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

นางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

นางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

 


         พิธีลงทอง จารแผ่นยันต์และพุทธาภิเษกแผ่นยันต์เมื่อ พุธที่ 8 ม.ค.2535 ณ อุโบสถวัดนางพญา พิษณุโลก พระคณาจารย์ร่วมแผ่เมตตาจิตนั่งปรกบริกรรมรวม 97 รูป
 
         สำหรับโลหะที่นำมาจัดสร้างได้มาจากการลงแผ่นยันต์ ทอง นาก เงิน ทองแดง อย่างละ 108 แผ่น รวมทั้ง นะปถะมัง ดวงประสูติและดวงตรัสรู้ และนำแผ่นยันต์ที่ ถวายแก่พระคณาจารย์รวม 73 จังหวัดๆละ 9 วัด รวม 5,913 แผ่น นอกจากนี้ยังมีชนวนทองคำและชนวนนวโลหะของพระสมเด็จย่า90 พรรษาเมื่อปี 2533 มาร่วมด้วย หลังจากพิธีพุทธาภิเษกแล้วคณะกรรมการได้นำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระสุหร่าย และอธิษฐานจิตแล้ว จะนำไปหล่อหลอมต่อไป
 

 

สมเด็จนางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่  พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

สมเด็จนางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่  พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

สมเด็จนางพญาจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินพิมพ์ใหญ่  พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง พร้อมกล่องเดิม

 

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯทรงเททอง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2535 เวลาฤกษ์ 15.59น.ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทองคำและเงินอย่างละ 6 แผ่นร่วมในการสร้างพระดังนี้ฯลฯ
 
         "เพื่อให้การจัดสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุ ประสงค์ คณะกรรมการดำเนินโครงการ จึงได้กำหนดวิธีการประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามประเพณีโบราณ ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อให้ได้วัตถุมงคลที่เข้มขลังเอกอุไปด้วยพลังแห่งพุทธคุณ พร้อมทั้งงดงามสมบูรณ์ตามยุคสมัย โดยได้กำหนดให้มีพิธีพุทธาภิเษกมวลสารชนวนโลหะที่ใช้ในการสร้างวัตถุมงคล พิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษกรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง"
 

ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม

ชุดสมเด็จจิตรลดา ส.ก. เนื้อเงินครบชุด 3 พิมพ์ทรง พุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 ครั้ง กล่องเดิม

 


         พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผง การลงทองและจารแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร ณ พระอุโบสถวัดสำคัญ 15 วัด รวม 16 ครั้ง
 เริ่มต้นครั้งที่ 1 ณ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม
 ครั้งที่ 2 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 ครั้งที่ 3 วัดใหญ่ชัยมงคล
 ครั้งที่ 4 วัดโสธรวรารามวรวิหาร
 ครั้งที่ 5 วัดมังกรกมลาวาส
 ครั้งที่ 6 วัดบวรนิเวศวิหาร
 ครั้งที่ 7 วัดสุทัศนเทพวราราม
 ครั้งที่ 8 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 ครั้งที่ 9 วัดระฆังโฆสิตาราม
 ครั้งที่ 10 วัดห้วยมงคล
 ครั้งที่ 11 เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
 ครั้งที่ 12 วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
 ครั้งที่ 13 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 ครั้งที่ 14 วัดนางพญา
 และครั้งที่ 15 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งครั้งที่ 15 นี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรัชมงคลประชานาถ และพระกริ่งจักรตรี และพระราชทานทองคำส่วนพระองค์ร่วมในพิธีด้วย


         ที่สุดแห่งพระนางพญา สมเด็จนางพญาจิตรลดา ส.ก. จัดสร้างในวโรกาส 5 รอบ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบพิธีพุทธาภิเษก 7 เสาร์ 7 อังคาร 16 วาระ ครบชุดเนื้อเงิน 3 พิมพ์ทรง

1.สมเด็จนางพญาจิตรลดาพิมพ์ใหญ่ สก. เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิม

2.สมเด็จนางพญาจิตรลดาพิมพ์เล็ก สก. เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิม 

3.พระสังกัจจายน์จิตรลดา สก. เนื้อเงินพร้อมกล่องเดิม สภาพสวยมาก ครบชุด 3 พิมพ์ทรง พร้อมกล่องเดิมจากวัด  บริการส่งฟรีแบบ EMS ทั่วประเทศ ejq12h

 

 ต้องการชมพระเครื่องอื่นๆในหมวดนี้ คลิก  เหรียญรัชกาล

 

 

รับประกันความแท้ 100%

 

@------ พระเครื่ององค์นี้เช่าบูชาไปแล้ว [email protected]
หากมีเพิ่มเติมจะนำมาลงใหม่พร้อมราคา
@------------- ขอบคุณครับ [email protected]

 

 

  นึกถึง พระเครื่อง นึกถึง โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

 พระเครื่อง ตะกรุด พระขุนแผน เครื่องราง พระกริ่ง กุมารทอง กรมหลวงชุมพร
บทความพระเครื่อง หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ เจดีย์แดง ตลาดพระเครื่อง รัชกาลที่ 9 และอีกมากมายที
     โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง 

พระเครื่อง