logo
โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง AmuletCenter.com

พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558


฿0.00
พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558
เหลือ 0 ชิ้น
  • หมวดหมู่ : สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  • รหัสสินค้า : 011530

รายละเอียดสินค้า พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ในพระอิริยาบถทรงม้าศึก

 

  สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๒ (พระนเรศวรมหาราช) มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ พระราชโอรสใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา และ พระวิสุทธิกษัตริย์ ( พระราชธิดาของสมเด็จ พระศรีสุริโยทัย และ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ) พระองค์เสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๘ ที่เมืองพิษณุโลกทรงมีพระเชษฐภคิณี คือ พระสุพรรณกัลยา ทรงมีพระอนุชา คือ สมเด็จ พระเอกาทศรถ (องค์ขาว) และทรงเป็นพระราชนัดดาของ สมเด็จ พระศรีสุริโยทัย พระนามของพระองค์ปรากฏในลายลักษณ์อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช, พระนเรสส, องค์ดำ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าพระนาม นเรศวรได้มาจากที่ใด สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เพี้ยนมาจาก สมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช มาเป็น สมเด็จพระนเรศวร ราชาธิราช เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ รวมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา

 

พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558

 

  ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย  พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล  นับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมด นั่นคือ จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตก  ไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรปาซิฟิคทางด้านตะวันออก  ทางด้านทิศใต้ตลอดไปถึงแหลมมลายู  ทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ำโขงโดยตลอด  และยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐ  พระองค์ได้ทำสงครามเข้าไปในประเทศที่เป็นข้าศึกของไทย ในทุกทิศทาง  จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงคราม เป็นระยะเวลายาวนาน

  พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล  ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบและชนบทโดยตลอด มิได้ว่างเว้น  แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต  ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย  นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์ เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิง  สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังต่อมา ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  และจดจำวีรกรรมของพระองค์ เทอดทูลไว้เหนือเกล้า ฯ ไปตราบชั่วกาลนาน

 

พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558

 
  มหาวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งยุค “รุ่น อนุสรณ์ ๔๓๐ ปี ประกาศเอกราชไทย องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วัตถุมงคลรุ่นนี้ เป็นชิ้นงานที่บรรจงสร้างออกมาได้อย่างงดงาม สามารถเก็บรายละเอียดลวดลายอันอ่อนช้อยสมส่วนได้ยอดเยี่ยม ใบหน้าองค์พระคมชัด ชัดเจน เป็นยุคที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรื่อง เพราะสังเกตุจากพุทธลักษณะ ใบหน้าพระจะเติมเต็ม ไปด้วยควาใหญ่อิ่มเอิบ อาบบุญ อิ่มบารมี ส่วนหูยานอายุยืนก็ได้สัดส่วนสอดคร้องไปจนถึงยอดอุณาโลม แม้กระทั้งก้านยอดธงก่อนบรรจุกริ่งก็ดังสะท้านสะเทือนดีมาก หรือแม้แต่คนโททิพย์สมเด็จพระนเรศวร หรือ พระยอดธงพระองค์ดำสมสมเด็จพระนเรศวรบรรจุกิ่ง บอกได้ว่าถ่ายทอดงาน พุทธศิลป์ ศิลปะ วัฒนธรรม ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดสร้างก็เพื่อการกุศลชัดเจน
 

www.AmuletCenter.com

พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558

 
พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก รวม ๗ วาระ
 
วาระที่ ๑.มหาฤกษ์ธงชัยอมฤตโชค มหาพิธีพุทธาภิเษกมวลศาลศักดิ์สิทธิ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา15.19 น. วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท
 
วาระที่ ๒.มหาฤกษ์ธงชัยมหาสิทธิโชค พิธีเททองคนโททิพย์นำฤกษ์ วันกองทัพไทย วันิาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา15.29 น. พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อณุสรณ์ดอนเจดียร์ จ.สุพรรณบุรี
 
วาระที่ ๓. มหาฤกษ์ธงชัยปราบไพรี พิธีกดพิมพ์พระผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์นำฤกษ์ วันอังคารที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา 16.59 น. วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา
 
วาระที่ ๔.มหาฤกษ์ธงชัยปราบไพรี พิธีเททองพระยอดธง-พรชัยวัฒน์-พระขรรณ์นำฤกษ์ วันพฤหัสบดีทีท ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 13.09 น. วัดสุทธาวาสวิปัสนา จ.อยุธยา
 
วาระที่ ๕.มหาฤกษ์ประกาศอิสรภาพ มหาฤกษ์ธงชัยปราบไพรี พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา 15.39 น. วัดพุทไธศวรรย์ จ.อยุธยา
 
วาระที่ ๖.มหาฤกษ์ มหาสิทธิโชค พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา 15.49 น. พระราชวังจันทร์ จ.พิษณุโลก
 
วาระที่ ๗.มหาฤกษ์ มหาสิทธิโชค พิธีพุทธามหาจักรพรรดิพุทธาภิเษก โโยพระสายกรรมฐานเจริญพุทธมนต์ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

เข้าชมพระเครื่องอีกมากมาย คลิก 

  

 

     พระนเรศวรมหาราช ยอดธงบรรจุกริ่งเนื้อนวะโลหะ รุ่น อนุสรณ์ 430 ปี ประกาศเอกราชไทย พ.ศ.2558  คัดสภาพสวยแชมป์ ไม่ผ่านการใช้ เก็บรักษาอย่างดี ผิวเดิมๆ พระดี พิธีใหญ่ บริการส่งฟรีแบบ EMS ทั่วประเทศ vbnk85z

 

ชมพระเครื่องในหมวดนี้เพิ่มเติมได้ที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

 

รับประกันความแท้ 100%

 

@------ พระเครื่ององค์นี้เช่าบูชาไปแล้ว [email protected]
หากมีเพิ่มเติมจะนำมาลงใหม่พร้อมราคา
@------------- ขอบคุณครับ [email protected]

 

  นึกถึง พระเครื่อง นึกถึง โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง

 พระเครื่อง ตะกรุด พระขุนแผน เครื่องราง พระกริ่ง กุมารทอง กรมหลวงชุมพร
บทความพระเครื่อง เจดีย์แดง พระแท้ - พระปลอม  รัชกาลที่ 9 และอีกมากมายที

     โจ้ อิศวเรศ พระเครื่อง 

พระเครื่อง